• مقالات

    النينو مودوكي چيست؟

     النینوی مودوکی (El Niño Modoki) یک پدیده جوی- اقیانوسی در بخش حاره ای اقیانوس آرام

    • تاریخ انتشار :1395/09/23
    • بازدید : [detaillog]
[PAGING]