خدمات

خدمات

حمل و نقل:
پيش بيني هاي دقيق هواشناسي براي کاهش خطرات شرايط حاد جوي و اطمينان از امنيت عموم مردم در حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي ضروري است.
تصميم گيري درست در زمان مناسب براي کاهش اثرات شرايط جوي بر صنعت حمل و نقل به شدت چالش برانگيز و در عين حال حياتي است. اطمينان از امنيت عمومي و به حداقل رساندن تاخيرهاي ترافيکي حاصل تصميم گيري هايي است که بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي صحيح و دقيق انجام مي گيرد. وزش بادهاي شديد، بارش سنگين و گرماي شديد برخي از مخاطرات جوي هستند که ممکن است در طول ماه هاي تابستان بر بزرگراه ها موثر باشند.
صنايع ساحلي و دريايي
آب و هوا يک نقش مهم و حساس در فعاليت هاي ساحلي دارد. پيش بينيهاي دقيق و قابل اطمينان هواشناسي از هر جهت چه از نظر امنيت و چه به لحاظ افزايش بهره وري براي فعاليت هاي تجاري ساحلي سودمند است.
استفاده از خدمات هواشناسي باعث جلوگيري از خسارات ناشي از شرايط نامساعد و پيش بيني نشده جوي و در نتيجه صرفه جويي در هزينه هاي حاصل از بکارگيري تجهيزات و نيروهاي انساني مي شود. هنگامي که احتمال شرايط خطرناک جوي وجود دارد با انجام اقدامات پيشگيرانه مي توان باعث کاهش خسارات احتمالي به تجهيزات و جلوگيري از فعاليت کارکنان در شرايط ناامن شد.
صنعت کشتيراني:
آب و هوا به طور ذاتي با تمام جنبه هاي صنعت کشتيراني ارتباط تنگاتنگ دارد. صدمه ديدن کشتي ها و محموله هاي باري در نتيجه شرايط جوي براي صاحبان کشتي ها و بيمه کنندگان گران تمام مي شود و تاخيرهاي زيادي را سبب مي شود. تجار و چارترها براي حمل نقل کالا به اطلاعات دقيق و مطمئني در مورد هزينه ها و زمان ورود کشتي ها نياز دارند. با در اختيار داشتن اطلاعات دقيق هواشناسي، چارترها و بازرگانان مي توانند ضمن افزايش کارايي، مصرف سوخت را کاهش دهند. همچنين سرويس هاي مسيريابي هواشناسي باعث صرفويي جويي در هزينه ها و زمان و افزايش امنيت مي شود.
بخش ورزش و تفريحات
آب و هوا نقشي کليدي در موفقيت يک رويداد ورزشي يا تفريحي بازي مي کند. زمين هاي بازي منجمد يا اشباع از آب مي توانند باعث لغو شدن بازي ها شوند و خسارات اقتصادي قابل توجهي را ايجاد کنند. باشگاه هاي ورزشي و برگزارکنندگان رويدادهاي ورزشي شامل فوتبال، بيسبال، موتورسواري، فرمول يک، اسب سواري، گلف، تنيس و ... نيازمند اطلاعات هواشناسي براي برنامه-ريزي برگزاري اين مسابقات هستند. شرايط حاد جوي مثل وزش شديد باد، بارش شديد باران و برف يا حتي گرماي شديد مي-توانند خطراتي را براي امنيت همه افراد درگير ايجاد کند. تنها راه اجتناب از شرايط بالقوه خطرناک جوي استفاده از خدمات و پيش بيني هاي مطمئن هواشناسي است. برگزارکنندگان رويدادهاي ورزشي و تفريحي نياز دارند تمام اقدامات احتياطي لازم را انجام دهند تا شرايط جوي در فرايند برگزاري مشکلي ايجاد نکند.  
صنعت ساخت وساز
آب و هوا نقشي حياتي در پروژه هاي ساخت وساز بازي مي کند و بر همه چيز از موارد ايمني گرفته تا فعاليت هاي روزانه پروژه در حال اجرا تاثير مي گزارد. با برنامه ريزي بهتر در مورد شرايط جوي مي توان از تاخيرهاي پيش  بيني  نشده و بي مورد در برنامه ساخت-وساز جلوگيري نمود. افزايش بهره وري، حفظ ايمني و صرفه جويي در هزينه هاي مرتبط با مصالح ساختماني و نيروي انساني از ديگر مزاياي استفاده از خدمات هواشناسي در صنعت ساخت وساز است.
صنعت بيمه
سرعت عمل و قابل اعتماد بودن در هنگام روبرو شدن با مطالبه خسارت کليد موفقيت يک شرکت بيمه است. داده هاي هواشناسي دقيق مربوط به شرايط جوي مکان خسارت ديده در زمان حادثه به بيمه  گران کمک مي کند به طور کارامدتري به بررسي خسارت وارده بپردازند و در زمان و هزينه صرفه جويي کنند. در اختيار داشتن داده هاي هواشناسي قابل اعتماد در هنگام روبرو شدن با حوادث مرتبط با آب و هوا و ارزيابي ريسک پذيري محصولات بيمه اي بسيار مهم و حياتي است.