Iran

تهران (مهرآباد)
شنبه 1396/02/09 ه.ش

ابری

 • 22

 • 9.11 mm
  0 mm

ابری

 • 13

روز

 • احساس واقعی 22'
 • رطوبت 38%
 • وزش باد 10 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 13'
 • رطوبت 34%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت
يک شنبه 1396/02/10 ه.ش

ابری

 • 23

 • 9.58 mm
  0 mm

صاف

 • 14

روز

 • احساس واقعی 23'
 • رطوبت 32%
 • وزش باد 12 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 14'
 • رطوبت 25%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت
دوشنبه 1396/02/11 ه.ش

ابری

 • 26

 • 9.58 mm
  0 mm

صاف

 • 15

روز

 • احساس واقعی 26'
 • رطوبت 29%
 • وزش باد 10 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 15'
 • رطوبت 21%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت
سه شنبه 1396/02/12 ه.ش

نیمه ابری تا ابری

 • 26

 • 9.58 mm
  0 mm

ابری

 • 16

روز

 • احساس واقعی 26'
 • رطوبت 25%
 • وزش باد 13 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 16'
 • رطوبت 16%
 • وزش باد 12 کیلومتر بر ساعت
چهارشنبه 1396/02/13 ه.ش

نیمه ابری تا ابری

 • 19

 • 11.6 mm
  0 mm

بارانی

 • 18

روز

 • احساس واقعی 19'
 • رطوبت 29%
 • وزش باد 14 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 18'
 • رطوبت 38%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت
پنج شنبه 1396/02/14 ه.ش

ابری

 • 18

 • 9.86 mm
  0 mm

بارانی

 • 16

روز

 • احساس واقعی 18'
 • رطوبت 38%
 • وزش باد 13 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 16'
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت
جمعه 1396/02/15 ه.ش

ابری

 • 18

 • 9.86 mm
  0 mm

بارانی

 • 16

روز

 • احساس واقعی 18'
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 16'
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • -

  • قیمت ماهانه 5000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

بلده    3.6

گرمترین نقطه:

اهواز کشاورزی    41.4

[AppStatistics]