Iran

تهران (مهرآباد)
پنج شنبه 1396/09/02 ه.ش

بارانی

 • 11

 • 1.32 mm
  0 mm

صاف

 • 8

  1396/09/01 21:07:00

روز

 • احساس واقعی 11'
 • رطوبت 44%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 8'
 • رطوبت 30%
 • وزش باد 7 کیلومتر بر ساعت
جمعه 1396/09/03 ه.ش

نیمه ابری تا ابری

 • 8

 • 0.08 mm
  0 mm

ابری

 • 6

  1396/09/01 21:07:00

روز

 • احساس واقعی 8'
 • رطوبت 25%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 6'
 • رطوبت 33%
 • وزش باد 16 کیلومتر بر ساعت
شنبه 1396/09/04 ه.ش

آفتابی

 • 8

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 3

  1396/09/01 21:07:00

روز

 • احساس واقعی 8'
 • رطوبت 24%
 • وزش باد 18 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 3'
 • رطوبت 15%
 • وزش باد 13 کیلومتر بر ساعت
يک شنبه 1396/09/05 ه.ش

ابری

 • 7

 • 0 mm
  0 mm

ابری

 • 4

  1396/09/01 21:07:00

روز

 • احساس واقعی 7'
 • رطوبت 26%
 • وزش باد 7 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 4'
 • رطوبت 36%
 • وزش باد 4 کیلومتر بر ساعت

سردترین نقطه :

فریدون شهر    -5.9

گرمترین نقطه:

جزیره ابوموسی    27.2