Iran

تهران

دوشنبه 1395/12/09 ه.ش

 • '

صاف

 • 2'

روز

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 2'
 • رطوبت 48%
 • وزش باد 4 کیلومتر بر ساعت
سه شنبه 1395/12/10 ه.ش

 • '

صاف

 • '

روز

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت
چهارشنبه 1395/12/11 ه.ش

 • '

صاف

 • '

روز

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت
پنج شنبه 1395/12/12 ه.ش

 • '

صاف

 • '

روز

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی '
 • رطوبت %
 • وزش باد کیلومتر بر ساعت

cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
sun

پایگاه هواشناسی یوز

پیش بینی اب و هوا از مهم ترین روش درپیشرفت اقتصادی و کشاورزی است

به ما بپیوندید
  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • -

  • -

  • قیمت ماهانه 5000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

چالدران    -9.34

گرمترین نقطه:

بندر دیلم    22.61