Iran

تهران (مهرآباد)
چهارشنبه 1396/04/07 ه.ش

گرم

 • 34

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 26

  1396/04/07 19:56:00

روز

 • احساس واقعی 34'
 • رطوبت 18%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 26'
 • رطوبت 13%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت
پنج شنبه 1396/04/08 ه.ش

گرم

 • 36

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 23

  1396/04/07 19:56:00

روز

 • احساس واقعی 36'
 • رطوبت 14%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 23'
 • رطوبت 10%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت
جمعه 1396/04/09 ه.ش

گرم

 • 36

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 23

  1396/04/07 19:56:00

روز

 • احساس واقعی 36'
 • رطوبت 7%
 • وزش باد 10 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 23'
 • رطوبت 6%
 • وزش باد 12 کیلومتر بر ساعت
شنبه 1396/04/10 ه.ش

گرم

 • 35

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 23

  1396/04/07 19:56:00

روز

 • احساس واقعی 35'
 • رطوبت 13%
 • وزش باد 13 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 23'
 • رطوبت 10%
 • وزش باد 16 کیلومتر بر ساعت

  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • -

  • قیمت ماهانه 1000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

بلده    9.8

گرمترین نقطه:

بستان    51