بیاب
Iran

تهران

سه شنبه 1395/10/28 ه.ش

  • 4'

  • -2'

روز

  • احساس واقعی 4'
  • رطوبت 70%
  • وزش باد 5 کیلومتر بر ساعت

شب

  • احساس واقعی -2'
  • رطوبت 70%
  • وزش باد 1 کیلومتر بر ساعت

cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
sun

پایگاه هواشناسی یوز

پیش بینی اب و هوا از مهم ترین روش درپیشرفت اقتصادی و کشاورزی است

به ما بپیوندید

سرد ترین نقطه ایران :

زنجان -3.19

گرمتر ین نقطه ایران :

امیدیه پایگاه 22.83