Iran

تهران (مهرآباد)
يک شنبه 1396/03/07 ه.ش

گرم

 • 32

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 21

  1396/03/04 23:49:00

روز

 • احساس واقعی 32'
 • رطوبت 11%
 • وزش باد 10 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 21'
 • رطوبت 6%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت
دوشنبه 1396/03/08 ه.ش

گرم

 • 32

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 21

  1396/03/04 23:49:00

روز

 • احساس واقعی 32'
 • رطوبت 6%
 • وزش باد 17 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 21'
 • رطوبت 22%
 • وزش باد 19 کیلومتر بر ساعت
سه شنبه 1396/03/09 ه.ش

آفتابی

 • 29

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 18

  1396/03/04 23:49:00

روز

 • احساس واقعی 29'
 • رطوبت 27%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 18'
 • رطوبت 19%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت
چهارشنبه 1396/03/10 ه.ش

آفتابی

 • 32

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 20

روز

 • احساس واقعی 32'
 • رطوبت 16%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 20'
 • رطوبت 8%
 • وزش باد 7 کیلومتر بر ساعت

  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • -

  • قیمت ماهانه 1000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

چالدران    7.5

گرمترین نقطه:

نیک شهر    45.9