Iran

تهران
پنج شنبه 1396/01/03 ه.ش

بارانی

 • 10'
 • 0 mm
  0 mm

ابری

 • 6'

روز

 • احساس واقعی 10'
 • رطوبت 55%
 • وزش باد 5 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 6'
 • رطوبت 61%
 • وزش باد 5 کیلومتر بر ساعت
جمعه 1396/01/04 ه.ش

نیمه ابری تا ابری

 • 14'
 • 0 mm
  0 mm

بارانی

 • 6'

روز

 • احساس واقعی 14'
 • رطوبت 71%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 6'
 • رطوبت 70%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت
شنبه 1396/01/05 ه.ش

بارانی

 • 9'
 • 0 mm
  0 mm

بارانی

 • 5'

روز

 • احساس واقعی 9'
 • رطوبت 78%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 5'
 • رطوبت 79%
 • وزش باد 3 کیلومتر بر ساعت
يک شنبه 1396/01/06 ه.ش

آفتابی

 • 14'
 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 4'

روز

 • احساس واقعی 14'
 • رطوبت 72%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 4'
 • رطوبت 80%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
sun

پایگاه هواشناسی یوز

پیش بینی اب و هوا از مهم ترین روش درپیشرفت اقتصادی و کشاورزی است

به ما بپیوندید
  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • -

  • -

  • قیمت ماهانه 5000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

چالدران    -13.05

گرمترین نقطه:

کنارک چابهار    29.01